Lokalne spotkania – wszechstronna wiedza

Bank Zachodni WBK po raz kolejny organizuje cykl warsztatów i szkoleń dla przedsiębiorców. Wyruszamy w Polskę, aby przybliżyć rodzimym firmom zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Firmowe Ewolucje lokalnie

Za nami już kilkadziesiąt spotkań, a w całym 2017 roku planujemy ich aż sześćset. Ich tematyka bezpośrednio koresponduje z potrzebami MŚP, które zostały wyrażone w ankietach po zeszłorocznych szkoleniach. Dlatego też w tym roku skupimy się na: handlu zagranicznym, budowaniu firmy w internecie, funduszach unijnych, rekrutacji pracowników, sukcesji w firmie, optymalizacji podatkowej, znaczeniu obrotu bezgotówkowego oraz sposobach pozyskania kapitału i zarządzania finansami w firmie. Każdy przedsiębiorca może znaleźć coś dla siebie. Lista dostępnych warsztatów i szkoleń dostępna jest na portalu firmoweewolucje.bzwbk.pl w zakładce Warsztaty i Szkolenia.

Praktyczna wiedza

Na spotkaniach „Jak skutecznie pokonywać bariery w handlu zagranicznym?” uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu wchodzenia na rynki zagraniczne oraz poznają rozwiązania ograniczające ryzyka prowadzenia biznesu za granicą. Dodatkowo prezentowania jest platforma Santander Trade.com która dostarcza wiele przydatnych informacji o rynku, przepisach celnych oraz podatkowych.

Z kolei na warsztatach dotyczących funduszy unijnych, zainteresowani zdobędą wiedzę na temat krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych dostępnych na lata 2014-2020 oaz podstawowych kroków związanych z ubieganiem się o dotacje unijne.

Szkolenie z zakresu rekrutacji pracowników odpowiada na nurtujące pytania pracodawców m.in. jak dziś wygląda rynek pracy, gdzie szukać pracowników, co zrobić aby rozmowa rekrutacyjna była skuteczna oraz jak budować swoją markę już na etapie rekrutacji.

Warsztaty na miarę XXI wieku – „Moja Firma w Internecie” dostarczą wiedzę w zakresie analityki firmowej strony www, jej skuteczności oraz atrakcyjności, a także budowy efektywnej strategii marketingowej w wirtualnym świecie.

Nie brakuje także spotkań stricte finansowych. „Zarządzanie finansami w firmie” oraz „Jak sfinansować rozwój Twojej firmy?” poruszają tematykę rachunkowości finansowej i zarządczej oraz różnych źródeł pozyskiwania kapitału.

Nowością są warsztaty dotyczące sukcesji, które mają uświadomić właścicielom firm rodzinnych jakim wyzwaniem jest ten proces. Nasi eksperci pokazują jak zaprojektować plan przeprowadzenia sukcesji w firmie.

Dodatkowo, uczestnicy mają okazję poznać dobre praktyki i doświadczenia innych przedsiębiorców, czerpać inspirację do rozwoju własnego biznesu oraz nawiązać nowe relacje biznesowe.

Znajdź coś dla siebie i zarejestruj się na wybrane wydarzenie. Pamiętaj, że liczba miejsc jest ograniczona.

Harmonogram wydarzeń znajdziesz tutaj.

 


Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Informacje przedstawione w niniejszej publikacji nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani doradztwa. Podjęto wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tej publikacji nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże Bank nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które mogły w konsekwencji tego wyniknąć. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów finansowych lub wyników finansowych. Bank Zachodni WBK S.A., jego spółki zależne oraz którykolwiek z jego lub ich pracowników mogą być zainteresowani którąkolwiek z transakcji, papierów wartościowych i towarów wymienionych w tej publikacji. Bank Zachodni WBK S.A. lub jego spółki zależne mogą świadczyć usługi dla lub zabiegać o transakcje z którąkolwiek spółką wymienioną w tej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do użytku prywatnych inwestorów. Klienci powinni kontaktować się z analitykami Banku oraz przeprowadzać transakcje poprzez jednostki Banku Zachodniego WBK S.A. w jurysdykcjach swoich krajów, chyba że istniejące prawo zezwala inaczej. W przypadku tej publikacji zastrzeżone jest prawo autorskie oraz obowiązuje ochrona praw do baz danych.
W sprawie dodatkowych informacji, dostępnych na życzenie, prosimy kontaktować się z: Bank Zachodni WBK S.A., Pion Zarządzania Finansami, Departament Analiz Ekonomicznych, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska, telefon 22 534 1887, e-mail: ekonomia@bzwbk.pl, www.bzwbk.pl

 

 

BONUSY I PARTNERZY

więcej bonusów

WYDARZENIA I SZKOLENIA

więcej wydarzeń

NASZE ARTYKUŁY

więcej artykułów
Firmowe Ewolucje – lokalne wsparcie biznesu Doradcy Banku Zachodniego WBK najlepsi w oferowaniu gwarancji de minimis dla projektów innowacyjnych

PRODUKTY I USŁUGI

więcej produktów