OPTA to…

… doświadczenie Dobrych Trenerów

 

OPTA powstała w 1997 roku. Tworzy ją zespół trenerów i konsultantów, posiadających wieloletnie, praktyczne doświadczenie z zakresu tworzenia i realizacji autorskich programów szkoleniowych wpierających rozwój zawodowy Kadry Menedżerskiej oraz pracowników Firm i Instytucji z różnych branż.

OPTA dysponuje grupą wysoko wykwalifikowanych trenerów – do tej pory uczestniczyli oni w wielu interesujących projektach o zróżnicowanej skali – od pojedynczych szkoleń aż po zaawansowane cykle szkoleniowe, którym towarzyszyły projekty doradcze mające na celu m.in. wdrożenie standardów obsługi Klienta czy też ujednolicenie procedur wewnątrz-firmowych, etc.

Kadra trenerska firmy OPTA jest gwarancją, że korzystacie Państwo z wiedzy i doświadczenia osób proponujących podczas szkoleń wyłącznie praktyczne rozwiązania sytuacji pojawiających się na polu zawodowym Menedżera, Doradcy Klienta czy też Kierownika Projektu.

W latach 2010-2011 wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu realizowaliśmy projekt współfinansowany z UE pt. „EuroStandard 2012 w Turystyce” szkolenia otwarte dla branży HoReCa z zakresu standardów obsługi gościa oraz rozwoju umiejętności menedżerskich (trening menedżerski, motywowanie pracowników, delegowanie zadań, budowanie efektywnych zespołów) komunikacji interpersonalnej; łącznie 10 tematów szkoleń. W projekcie przeszkoliliśmy  65 grup szkoleniowych – tj. 734 osoby.

Od 2014r. jesteśmy jednym z wykonawców szkoleń realizowanych przez WSB w ramach projektu „BS lokalnym liderem kształtowania postaw pro środowiskowych”. W ramach projektu Opta jest odpowiedzialna za szkolenia pt. „Prezentacja produktów bankowych”.

W okresie od 2010 do 2013 roku przeszkoliliśmy 84 grupy doradców Banku Zachodniego WBK S.A. w projekcie TB916 Techniki sprzedaży przez telefon. Od października do grudnia 2015r. przeszkoliliśmy 27 grup doradców w projekcie TB030 Skuteczna rozmowa telefoniczna. od marca do czerwca 2016r. realizowaliśmy projekt dla BZWBK Leasing S.A. – „Techniki sprzedaży dla Doradców Leasingowych”.

Jesteśmy członkiem Dolnośląskiej oraz Zachodniej Izby Gospodarczej. Nasi trenerzy/konsultanci są aktywnymi członkami Stowarzyszenia Klub MBA Wrocław  oraz Rady Programowej Dolnośląskiego Forum HR, którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska osób zarządzających zasobami ludzkimi.

Od 2012 roku jesteśmy Partnerem Extended DISC Polska Sp. z o.o. należącej do międzynarodowej grupy działającej w ponad 40 krajach na świecie. Narzędzia Extended DISC, które wykorzystujemy w naszej pracy szkoleniowej i coachingowej pomagają organizacjom jeszcze lepiej wykorzystywać potencjał i kreatywność ludzi i zespołów.

Z dniem 23 sierpnia 2016. na mocy uchwały Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych firma OPTA została przyjęta w poczet jej członków. Izba jest źródłem informacji i opinii o sytuacji na rynku szkoleniowym i zmianach w regulacjach prawnych dotyczących tego sektora gospodarki. Pełni rolę opiniotwórczą w zakresie tematów związanych ze szkoleniami adresowanym do dorosłych, dofinansowywaniem szkoleń ze środków unijnych, kondycją zawodu trenera, etc.

Znaczący Klienci w ostatnich 3 latach:

Bank Zachodni WBK S.A. (współpraca w ramach umowy ramowej – realizacja szkoleń: „Techniki sprzedaży przez telefon” (ponad 80 grup szkoleniowych), „Techniki efektywnej sprzedaży telefonicznej”, „Zarządzanie portfelem Klientów przez Doradcę Telefonicznego”, „Zmiana w zespole. Zespół w zmianie”, „Zespoły planujące, dobrze się komunikujące i współpracujące”, „Skuteczność przez zrozumienie”, „Komunikacja budująca współpracę”, , „Zarządzanie zespołem”, „Stabilny zespół w zmianie”, „Obsługa reklamacji”, „Zarządzanie zmianą”, „Budowanie dobrych relacji w zespole”, „Jak mówić, aby inni nas słuchali i jak słuchać, aby inni do nas mówili – sztuka komunikacji interpersonalnej”, „Relacje, sprzedaż, jakość obsługi”, „Aspekty zarządzania stresem w procesie zmiany”, „Współpraca i różnice interesów”; szkolenia w ramach programu „A4 do kariery”, szkolenia TB030 Skuteczna rozmowa telefoniczna dla Doradców (27 grup szkoleniowych), szkolenia „Efektywne negocjacje w biznesie”, warsztaty integracyjne pt. „Budowanie zespołu” dla zespołów doradców VIP, HIPO oraz MŚP)

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (projekt "BS lokalnym liderem kształtowania postaw prośrodowiskowych" prowadzenie szkoleń pt. "Prezentacja produktów bankowych", przeprowadzenie indywidualnego coachingu dla 29 osób w ramach modułu - "Kobieta w Logistyce", szkolenia menedżerskie dla kadry zarządzającej WSB)

Różne spółki Grupy KOELNER / RAWLPLUG (realizacja szkoleń – „Celujący przedstawiciel handlowy”, „Kiedy szkolenia działają, czyli rozwój umiejętności trenera wewnętrznego”, „System ocen pracowniczych”, „Skuteczny negocjator”, „Techniki sprzedaży z elementami negocjacji”, „Zarządzanie zespołem”, superwizje coachingowe oraz cykl szkoleń dla trenerów wewnętrznych)

Bibby Financial Services Sp. z .o.o (realizacja cyklu szkoleń menedżerskich pt. „Bibby Personal Development Academy”)

Diehl Controls Polska Sp. z o.o. (realizacja szkoleń – „Kocha, lubi, szanuje czyli praca z Dostawcą”, „Efekt motyla czyli wpływ działania KAŻDEGO PRACOWNIKA na współpracę z Klientem”, „Projekt w procesie i proces w projekcie czyli zaprojektuj codzienność”, „Komunikacja i współpraca”, analizy behawioralne Extended DISC – analizy indywidualne, analiza pary pracowników, analiza zespołu, facylitacja z zastosowaniem klocków LEGO, warsztat strategiczny dla Działu Logistyki)

Euro Bank S.A. (realizacja szkoleń – „Zarządzanie projektem od kuchni”, „Komunikacja i współpraca”, „Coaching jako narzędzie rozwoju podwładnych”)

WABCO Polska Sp. z o.o. (2015-2016r.– kolejna edycja szkoleń negocjacyjnych na poziomie podstawowym i zaawansowanym)

Nokia Solution and Networks Sp. z o.o. (program Future Leaders edycja 2015/2016 – szkolenia: „Nowy lider, nowy zespół – przygotowanie do nowej roli” „Silny zespół – moc wyników”, „Lider jak wzmacniacz”, szkolenia Influencing others and networking dla Architektów, Deweloperów oraz Project Menedżerów)

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego (szkolenie pt. "Komunikacja dobrze nastrojona" - blisko 100 przeszkolonych osób oraz "Zarządź czasem zadaniami" - blisko 80 przeszkolonych osób)

BONUSY I PARTNERZY

więcej bonusów

WYDARZENIA I SZKOLENIA

więcej wydarzeń

NASZE ARTYKUŁY

więcej artykułów
Draghi umocnił rynek długu Optymizm na światowych giełdach

PRODUKTY I USŁUGI

więcej produktów