Macron wygrał wybory we Francji

W piątek na globalnym rynku panował umiarkowanie pozytywny nastrój, ale skala wzrostów na giełdach była mniejsza niż dzień wcześniej. Miesięczne dane z amerykańskiego rynku pracy miały mieszany wydźwięk – kwietniowy przyrost liczby zatrudnionych poza rolnictwem był większy od oczekiwań, a stopa bezrobocia nieoczekiwanie spadła, ale wynik za marzec został zrewidowany wyraźnie w dół. Reakcja rynku nie była więc istotna – euro nieco zyskało do dolara, a rentowności na bazowych rynkach długu nieznacznie wzrosły.

Oprócz niejednoznacznego wydźwięku danych z USA, niewielka reakcja rynku mogła być skutkiem oczekiwania na wynik niedzielnych wyborów prezydenckich we Francji. Według wstępnych danych, Emmanuel Macron wygrał wybory prezydenckie we Francji z poparciem 66,1% wyborców. Frekwencja wyniosła ok. 75%. Zwycięstwo Macrona było oczekiwane przez rynek, zatem reakcja cen aktywów nie była znacząca. Kurs EURUSD w piątek nieznacznie przebił nowe tegoroczne maksimum na niemal 1,10 osiągnięte w czwartek w nocy, ale ogólnie skala reakcji rynku na dane z USA była niewielka. Reakcja kursu EURUSD na wyniki wyborów we Francji nie była znaczna i nadal wynosi on nieco poniżej 1,10. Kurs EURPLN zniwelował w piątek połowę czwartkowego ruchu w górę i na koniec dnia był nieco poniżej 4,22. USDPLN spadł na chwilę do 3,83 dzięki wzrostowi EURUSD, ale na koniec dnia odbił powyżej 3,84. W przypadku innych walut regionu, forint zyskał nieznacznie do euro, korona pozostała stabilna, po trzech kolejnych sesjach wyraźniej deprecjacji ustabilizował się także rubel. Wyniki wyborów we Francji były pozytywne dla wyceny ryzykownych aktywów, w tym złotego. Kurs EURPLN spadł poniżej 4,20 a skala umocnienia polskiej waluty była wyraźniejsza niż w przypadku innych walut regionu, wbrew naszym oczekiwaniom, że zwycięstwo Macrona może nie być bardzo pozytywnym sygnałem dla polskich aktywów ze względu na jego wypowiedzi o możliwym poparciu sankcji przeciwko Polsce. Na krajowym rynku stopy procentowej piątkowa sesja nie przyniosła istotnych zmian i IRS oraz rentowności zakończyły tydzień sesję blisko czwartkowego zamknięcia. Na rynkach bazowych rentowności lekko wzrosły w reakcji na dane z USA, a na peryferiach obligacje zyskały. Wyniki wyborów we Francji nie miały na razie wpływu na rynek stopy procentowej. Początek tygodnia pozostanie zapewne pod wpływem wyników francuskich wyborów, podczas gdy w kolejnych dniach uwaga rynku przeniesie się na publikowane dane. Inwestorzy będą śledzić czy odczyty „twardych danych” będą równie pozytywne jak sygnały płynące z badań ankietowych i czy potwierdzą, że wzrost w światowej gospodarce przyspiesza. Dodatkowo, w trakcie tygodnia wypowiadać się będzie wielu członków FOMC. Po ostatnim posiedzeniu rynek wycenia już niemal w całości czerwcową podwyżkę stóp Fed o 25 pb, więc większy wpływ na notowania mogą mieć wypowiedzi raczej zachowawcze niż te potwierdzające scenariusz, który jest już w cenach. W Polsce w piątek poznamy finalną kwietniową inflację, a agencja Moody’s może ogłosić wnioski z przeglądu krajowego ratingu. Naszym zdaniem, finalny CPI nie będzie się zapewne istotnie różnił od wstępnego szacunku i publikacja ta nie powinna mieć wpływu na rynek. Zakładamy, że Moody’s nie zmieni oceny polskiego ratingu, ale nie można wykluczyć podniesienia perspektywy na stabilną z negatywnej, co również nie powinno mieć znaczenia dla krajowego rynku, bowiem już teraz takie nastawienie do przyszłych zmian mają agencje S&P i Fitch.

Pełna treść artykułu dostępna tutaj.


Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Informacje przedstawione w niniejszej publikacji nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani doradztwa. Podjęto wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tej publikacji nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże Bank nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które mogły w konsekwencji tego wyniknąć. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów finansowych lub wyników finansowych. Bank Zachodni WBK S.A., jego spółki zależne oraz którykolwiek z jego lub ich pracowników mogą być zainteresowani którąkolwiek z transakcji, papierów wartościowych i towarów wymienionych w tej publikacji. Bank Zachodni WBK S.A. lub jego spółki zależne mogą świadczyć usługi dla lub zabiegać o transakcje z którąkolwiek spółką wymienioną w tej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do użytku prywatnych inwestorów. Klienci powinni kontaktować się z analitykami Banku oraz przeprowadzać transakcje poprzez jednostki Banku Zachodniego WBK S.A. w jurysdykcjach swoich krajów, chyba że istniejące prawo zezwala inaczej. W przypadku tej publikacji zastrzeżone jest prawo autorskie oraz obowiązuje ochrona praw do baz danych.
W sprawie dodatkowych informacji, dostępnych na życzenie, prosimy kontaktować się z: Bank Zachodni WBK S.A., Pion Zarządzania Finansami, Departament Analiz Ekonomicznych, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska, telefon 22 534 1887, e-mail: ekonomia@bzwbk.pl, www.bzwbk.pl

BONUSY I PARTNERZY

więcej bonusów

WYDARZENIA I SZKOLENIA

więcej wydarzeń

NASZE ARTYKUŁY

więcej artykułów
Chaos wewnętrzny bywa groźniejszy od problemów na zewnątrz. Rozwiązanie? Firmowy intranet Draghi umocnił rynek długu

PRODUKTY I USŁUGI

więcej produktów