Bank Zachodni WBK wśród najlepszych – Złoty Bankier

Działania Banku Zachodniego WBK na rzecz zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym zostały docenione w tegorocznej edycji konkursu „Złoty Bankier”, w kategorii specjalnej: „Bank bezpieczny”. Już po raz ósmy Bankier.pl wraz z internautami wybrali banki, które wyróżniają się najlepszymi praktykami w branży.

Nowoczesne technologie i rozwiązania cyfrowe, szczególnie w usługach finansowych, będą szybko i chętnie adaptowane tylko pod warunkiem, że jednocześnie zapewnimy klientom poczucie bezpieczeństwa. To ważna potrzeba i bezwzględne oczekiwanie konsumentów w erze rewolucji 4.0. Dlatego jestem dumny, że dostrzeżono, iż w tym zakresie wyznaczamy najwyższe standardy na rynku – mówi Artur Sikora, Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu Banku Zachodniego WBK.

Przez 3 miesiące, 21 banków w Polsce przeszło weryfikację jakości i standardów obsługi klienta m.in. podczas wizyt „tajemniczego klienta” w oddziałach oraz za pośrednictwem komunikacji zdalnej. Audytowi zostały też poddane systemy bezpieczeństwa bankowości internetowej i mobilnej – eksperci cyber-bezpieczeństwa z Securing oraz Obserwatorium.biz prowadzili testy zabezpieczeń i stabilności serwerów bankowych.

To właśnie w kategorii „Bank Bezpieczny” Bank Zachodni WBK, obok mBanku, Millenium i Citi Handlowego, został wskazany, jako bank, którego system bankowości internetowej i mobilnej jest zgodny z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa. W tej kategorii weryfikacji zostały poddane m.in. dostępność systemowa, narzędzia uwierzytelnienia i autoryzacji, poufność połączenia między bankiem a klientem, proces rejestracji urządzeń mobilnych i logowania do serwisów bankowych, a także obsługa zgłoszeń incydentów.

Bank Zachodni WBK podejmuje wiele działań związanych z bezpieczeństwem usług elektronicznych. Oprócz działań prewencyjnych i edukacyjnych bank wprowadził szereg narzędzi zapewniających dodatkowe bezpieczeństwo swoim klientom m.in. hasła maskowane czy bezpieczne systemy autoryzacji przelewów – dodaje Tomasz Niewiedział, Dyrektor Obszaru Bankowości Multikanałowej Banku Zachodniego WBK.

Dzięki głosowaniu internautów, Bank Zachodni WBK znalazł się również na podium w trzech innych kategoriach konkursowych: „media społecznościowe”, gdzie doceniono wykorzystanie interaktywności nowych mediów m.in. w projekcie „Bank Pomysłów”, „spot reklamowy”, w którym udział wzięli Łukasz Fabiański i Mateusz Borek oraz „CSR”, za cykl reportaży „Halo.Tato”, nad którym Bank objął mecenat.

Laureatami statuetki Złoty Bankier są banki, które w swojej działalności stawiają na najlepsze praktyki rynkowe, a ich produkty i usługi są odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby klientów. Laureatów wybierają klienci i eksperci rynku bankowego. Nagroda przyznawana jest cyklicznie od 2008 r.


Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Informacje przedstawione w niniejszej publikacji nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani doradztwa. Podjęto wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tej publikacji nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże Bank nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które mogły w konsekwencji tego wyniknąć. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów finansowych lub wyników finansowych. Bank Zachodni WBK S.A., jego spółki zależne oraz którykolwiek z jego lub ich pracowników mogą być zainteresowani którąkolwiek z transakcji, papierów wartościowych i towarów wymienionych w tej publikacji. Bank Zachodni WBK S.A. lub jego spółki zależne mogą świadczyć usługi dla lub zabiegać o transakcje z którąkolwiek spółką wymienioną w tej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do użytku prywatnych inwestorów. Klienci powinni kontaktować się z analitykami Banku oraz przeprowadzać transakcje poprzez jednostki Banku Zachodniego WBK S.A. w jurysdykcjach swoich krajów, chyba że istniejące prawo zezwala inaczej. W przypadku tej publikacji zastrzeżone jest prawo autorskie oraz obowiązuje ochrona praw do baz danych.
W sprawie dodatkowych informacji, dostępnych na życzenie, prosimy kontaktować się z: Bank Zachodni WBK S.A., Pion Zarządzania Finansami, Departament Analiz Ekonomicznych, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska, telefon 22 534 1887, e-mail: ekonomia@bzwbk.pl, www.bzwbk.pl

 

 

BONUSY I PARTNERZY

więcej bonusów

WYDARZENIA I SZKOLENIA

więcej wydarzeń

NASZE ARTYKUŁY

więcej artykułów
“bankITup” - Hackathon Banku Zachodniego WBK. Rusza rekrutacja. Nowy, lepszy BLIK

PRODUKTY I USŁUGI

więcej produktów